Reggae-musiikki

Skinhead reggae

Alkuperäiset skinit

Harvalle nykyihmiselle kenties tulisi mieleen liittää skinheadia ja reggaeta toisiinsa. Edelliset kun tunnetaan väkivaltaan taipuvaisina rasisteina, ja jälkimmäinen mustan musiikin

rauhallisempana haarakkeena.

1960-1970-lukujen vaihteessa tilanne oli kuitenkin toinen. Skinheadit olivat brittiläisen alakulttuuri alalaji, joka kyllä ulkoisesti muistutti paljolti meidän päiviemme

skinejä – maihinnousukengät ja lyhyet hiukset kuuluivat kuvaan, samoin mieltymys väkivaltaan – mutta jotka eivät kuitenkaan vielä olleet omaksuneet nykyisten skinien rasistista maailmankatsomusta. Eivät ainakaan siinä määrin kuin tämän päivän valkonationalistiset kanssaveljensä. Toisaalta myöskään reggae-musiikki ei ollut vielä sitä miksi se muutamia vuosia myöhemmin Bob Marleyn myötä, ainakin suuren yleisön silmissä, muuttui.

Skinit ja reggae, okei?

Skinhead reggaen käsite on melko epämääräinen ja oikeastaan sen voi ajatella pitävän sisällään kaiken reggaen mitä 60- ja 70-lukujen vaihteen molemmin puolin tuotettiin. Tuolloin rastafarismi ei ollut vielä läpäissyt genreä ja kappaleiden tempokin pysyi hieman korkeampana kuin myöhemmin ganjan ja Haile Selassien vaikutuksen alaisena. Skinit ottivat tämän musiikkityylin omakseen Britanniassa, minkä seurauksena jamaikalaiset artistit alkoivat tehtailla varta vasten tälle uudelle ostovoimaiselle yleisölle suunnattuja sanoituksia. Usein kappaleissa ei ylipäätään lyriikoilla juhlittu, vaan suosittiin toistuvia lausahduksia. Tärkeintä oli eteenpäin vievä junamainen komppi, jonka tahdissa kelpasi talloa maiharia lattiaan.

Tiet erkanevat

Muutaman vuoden yhteiselon jälkeen skinien ja reggaemuusikoiden tiet erkanivat. Reggae muuttui uskonnollisemmaksi ja skinit rasistisimmiksi. Oman musiikillisen jälkensä tämäkin alakulttuuri kuitenkin historiaan jätti. Siihen voi tänä päivänäkin tutustua vaikkapa erilaisten kokoelmalevyjen kautta.

bard